UPPMANA HAGLÖFS ATT SLUTA ANVÄNDA SKADLIGA KEMIKALIER OCH ISTÄLLET BLI
DETOX-FÖREGÅNGARE!

Genom att skriva under är du med i vårt arbete för att avgifta friluftsindustrin. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om vårt arbete. Vi respekterar din integritet. Läs vår sekretesspolicy.

28946
personer har uppmanat Haglöfs att tänka om

HÖGA HALTER AV SKADLIGA KEMIKALIER I HAGLÖFS BUTIKSLUFT

Vi gillar kläder som gör det enkelt för oss att uppleva naturen, i ur och skur. Men vi vill inte ha dåliga kläder som skadar miljön. Haglöfs använder skadliga fluorkarboner för att göra kläder och utrustning vatten- och smutsavstötande, trots att det finns bra alternativ.

Forskning har visat att fluorkarboner kan hämma reproduktionen, främja tillväxten av tumörer och verka hormonstörande. Det finns kopplingar till allvarliga hälsorisker inklusive ökad risk för vissa cancerformer.

Nu visar vår nya rapport att det dessutom finns upp till 1000 gånger högre halter av skadliga kemikalier i luften i friluftsbutiker än i urban utomhusluft, bland annat i Haglöfs butiker i Stockholm och Oslo.

Läs vår rapport här

Det är dags för Haglöfs att gå från ord till handling och sluta använda skadliga fluorkarboner. Hjälp oss att få Haglöfs att göra ett Greenpeace Detox-åtagande.

Vi vet att Haglöfs klarar den här utmaningen – Du kan vara med att få det att hända.

UPPMANA HAGLÖFS ATT SLUTA ANVÄNDA SKADLIGA KEMIKALIER OCH AVGIFTA SIN PRODUKTION!

Hjälp oss att få Haglöfs att göra ett åtagande att fasa ut skadliga kemikalier – vi har en överenskommelse redo. Vi har ett förslag på hur Haglöfs kan avgifta sin tillverkning. Det handlar om vår gemensamma miljö.

Vi väntar och hoppas att Haglöfs snart gör ett åtagande.

FRILUFTSINDUSTRINS SMUTSIGA HEMLIGHET

Vi har testat utrustning från några av världens största friluftsmärken. Testerna visar att det finns skadliga fluorkarboner (PFAS) i nästa alla friluftsprodukter.

Friluftsindustrin framställer sig själva som att de värnar naturen, ändå släpper Haglöfs och andra populära friluftsmärken ut skadliga kemikalier i naturen som kan stanna där i flera hundra år!

Vi gjorde stickprov och testade produkter från Haglöfs och flera andra stora friluftsmärken och hittade fluorkarboner i alla produkter vi testade utom fyra. Elva produkter hade till och med så höga halter av PFAS-kemikalien PFOA att de överstiger gränsvärdet för vad som får säljas i Norge.

Dessa skadliga kemikalier används för att göra kläder och utrustning vatten- och smutsavstötande, trots att det finns bra PFAS-fria alternativ. Det är dags för friluftsindustrin att avgifta sin produktion!

Läs mer om testerna av friluftsutrustning i vår rapport Leaving Traces.

VAD ÄR ETT GREENPEACE DETOX-ÅTAGANDE?

Greenpeace Detox-åtagande innebär att öppet och transparent fasa ut alla skadliga kemikalier ur produktionen och samtidigt se till att inte byta ut dem mot andra, nya skadliga kemikalier. Över 20 av de största klädföretagen i världen har redan skrivit på Detox-åtagandet, samtidigt som fler och fler märken ansluter sig. Modeindustin har förstått att det inte längre går att producera kläder hur som helst. Nu är det dags för friluftsindustrin att föjla efter.

Haglöfs har själva sagt att de ska fasa ut fluorkarboner ur deras impregnering till 2020, men det är alldeles för lång tid till dess. Att fortsätta andvända fluorkarboner ända till 2020, trots all forskning som påvisar dess skadlighet är inte okej. Men vi har ett förslag; vi vill att Haglöfs ska skriva på ett Detox-åtagande där de får hjälp med en ambitiös utfasning av skadliga kemikalier i alla delar av produkten och i hela produktionsledet, så att de på allvar kan gå från ord till handling och visa att de värnar om vår gemensamma miljö.

De tre grundprinciperna i ett Detox-åtagande är:

- Transparens - att öppet och ärligt rapportera in vilka kemikalier som används och hur de används genom hela produktionskedjan på en öppen och oberoende onlineplattform så att andra producenter, beslutsfattare och konsumenter vet vad som finns i produkterna.

- Försiktighetsprincipen - Enligt denna princip får de skadliga kemikalierna ENDAST bytas ut mot bevisat ofarliga kemikalier. Brist på kunskap kan inte användas som ett skäl till att inte följa denna princip. Om tillverkare byter kända skadliga kemikalier mot nya okända kemikalier är risken stor att vi hittar skadliga egenskaper hos de nya kemikalierna efter att ha använd och spridit dem i flera år. Det är inte lösningen på dagens problem.

- Utfasning av skadliga kemikalier - om kemikalier med kända skadliga egenskaper hittas i en produkt eller någonstans i produktionskedjan skall denna fasas ut omgående.

Vi vet att Haglöfs klarar den här utmaningen tillsammans med resten av klädindustrin – DU kan vara med att få det att hända.

Läs mer

VAD ÄR FLUORKARBONER, PFAS?

Per- och polyfluorerande ämnen (PFAS), eller fluorkarboner, är långlivade kemikalier skapade av människan. Deras speciella egenskaper gör att de används för att framställa vatten- och smutsavstötande material.

Fluorkarboner är väldigt svårnedbrytbara och när de släpps ut i naturen kan de bli kvar i flera hundra år. De har hittats på de mest oväntade ställena. Dessa skadliga kemikalier har hittats i snö och sjöar på några av världens mest avlägsna platser, de har också hittats hos isbjörnar i Arktis och i mänskligt blod.

Varför ska jag bry mig?

Forskning på djur har visat att vissa fluorkarboner kan hämma reproduktionen, främja tillväxten av tumörer och verka hormonstörande. Det finns kopplingar till allvarliga hälsorisker med PFAS, inklusive ökad risk för vissa cancerformer. Två av de mest skadliga varianterna är PFOA och PFOS.

- PFOA misstänks vara en mänsklig cancerogen; den orsakar lever-, bukspottkörtel-, testikel-, och bröstkörteltumörer hos försöksdjur. PFOS har setts orsaka lever- och sköldkörtelcancer hos råttor.

- Vissa PFAS orsakar en mängd andra problem hos djur, inklusive lever- och njurskador, och reproduktionsproblem.

- PFOAs halveringstid i våra kroppar, alltså tiden det tar att bli av med hälften av den mängd som lagrats i kroppen, är fyra år. Halveringstiden för PFOS beräknas till åtta år.

Även om användandet av PFAS upphör idag, kommer dessa farliga kemikalier att bli kvar i naturen under väldigt lång tid. Där sprids de till luften vi andas, vattnet vi dricker och maten vi äter.

Finns det några hälsorisker med att bära en jacka som innehåller PFAS?

Det verkar inte som att fluorkarboner kan gå in igenom skinnet och det finns inga bevis på att det är farligt att bära kläder som innehåller PFAS. Men kemikalierna släpps ut i naturen under produktionen och när kläderna tvättas och kasseras. Vi kan få i oss PFAS om vi andas in förorenad luft, genom mat och dricksvatten, eller genom damm som innehåller PFAS.

Ok, vad kan jag göra åt saken?

Friluftsindustrin måste sluta använda fluorkarboner omedelbart, det finns andra alternativ. Var med och avgifta friluftsindustrin, uppmana Haglöfs att sluta använda skadliga kemikalier och skriva på ett Detox Commitment. Skicka ett mejl eller skriv vad du själv tänker och känner på Haglöfs Facebook-sida.

Haglöfs bygger sin verksamhet på naturen, det är dags att de antar utmaningen och börjar ta hand om den.